Alt om race, biler og nyheder om bilmarkedet

EU-bilister overbeskattes

eu bilister overbeskattes

0

Det er ualmindeligt dyrt at køre på de danske veje, og det gælder ikke kun for Danmark, faktisk tynger vejskatter og -afgifter samtlige af EU-borgerne i 27 af medlemslandene (Cypern er ikke talt med).

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til.

En ny rapport udarbejdet af de europæiske bilklubbers paraplyorganisation FIA (kort for Federation Internationale de l’Automobile) viser nemlig, at vejskatten i EU’s medlemslande er umanerligt høj, og at den langt fra stemmer overens med de udgifter, der forbundet med investeringer i infrastrukturen i de respektive lande.

En bekymrende udvikling

I rapporten fremgår det, at de 27 udvalgte EU-lande i 2013 samlet set trak 286,3 milliarder euro ind i diverse skatter og afgifter på køretøjer. Over to tredjedele af dette beløb, nemlig 205,8 milliarder euro, blev enerådigt betalt af landenes bilister. Rapporten viser tilmed, at disse tal stemmer meget dårligt overens med det beløb, der i EU-landende rent faktisk blev brugt på at drive, vedligeholde og udvide vejene i EU. I 2013 gik 178,4 milliarder nemlig til investeringer i infrastrukturen, hvilket svarer til ca. 62,3 procent af det indtjente skattebeløb. Administrerende direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen finder disse tal bekymrende. ”Det dokumenterer tydeligt, at ikke bare de danske, men europæiske bilister generelt er overbeskattede. Mere bekymrende viser rapporten også, at investeringerne i infrastrukturen siden 1995 med få undtagelser er faldet år for år, mens indtægterne fra bilisterne omvendt bare er vokset. Det er naturligvis ikke rimeligt”, lyder det fra Thomas Møller Thomsen.

Overbeskatningen rammer ifølge rapporten særligt bilister og motorcyklister, der overfinansierer EU-landenes vejinfrastruktur med henholdsvis 214 og 266 procent. Tager man udgangspunkt i danske køretøjer alene stiger disse i forvejen bemærkelsesværdig høje procenter yderligere. I Danmark alene overbeskattes personbiler med hele 342 procent, mens tallet for motorcykler ligger på svimlende 1.226 procent. Disse tal står i skarp kontrast til de omkostninger, der tildeles bilernes og motorcyklernes brug og slitage af vejene, der kun står for godt halvdelen (55 procent) af udgifterne ved vedligeholdelsen. De resterende 45 procent er forbundet med varebil-, bus- og særligt lastbilkørsel på vejene.

A Better Deal for Motorists

Rapporten er netop udarbejdet som en del af en kampagne, der skal sikre bedre vilkår for EU-landenes bilister. Under overskriften ’A Better Deal for Motorists’ forsøger FIA at sætte fokus på overbeskatningen af bilisterne og det skævvredne forhold mellem skatteindtjening og udgifter forbundet med infrastrukturen i de europæiske lande. Ifølge Thomas Møller Thomsen handler det om både at anerkende, at der er tale om decideret overbeskatning af bilisterne, og dernæst at bruge skattepengene på reelle investeringer i infrastrukturen. ”Man glemmer, at en veludbygget og vedligeholdt infrastruktur er en forudsætning for både vækst og et velfungerende og sammenhængende EU. Derfor efterlyser vi fra politisk side en højere grad af anerkendelse af dels nødvendigheden af investeringer i vejinfrastrukturen, dels at bilisterne allerede i dag betaler langt mere for at køre på vejene, end de koster, og derfor heller ikke skal betale yderligere,” udtaler Thomas Møller Thomsen om sagen. Rapporten blev lanceret den 8. november 2016 i Bruxelles.

Leave A Reply

Your email address will not be published.